top of page

PRODUKTY BAVVIC SĄ OBJĘTE OCHRONĄ URZĘDU PATENTOWEGO NA TERENIE WIELU KRAJÓW. NARUSZENIA BĘDĄ PROWADZIĆ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

BEZPRAWNE KOPIOWANIE ZDJĘĆ JEST NIEDOZWOLONE.

PRAWNE

Building blocks organizes in a geometric setup on the white background.
Open box with wooden building blocks on a violet backround in red carton box. Elements are distributed irregullary through the image.
Open box with wooden blocks o the fiolet cheerful backround with round and square designer elements.
Wooden construction that represents a crab on a orange backgroud displayed o the trofeum.
Wooden dice on a fiolet jeans backround with black nails.
Abstrac construction made of wooden building blocks. Elegant and minimal design.